Lukáš Rod

Softwarové projekty

Zaměřuji se na tvorbu responzivních webových stránek/aplikací na míru a snadno použitelných informačních systémů. Součástí tohoto vývoje jsou schůzky a kooperace se zákazníkem, analýza, návrh, implementace, testování a údržba.

Tech stack

Frontend:
React 17 / TypeScript / HTML 5 / CSS 3 / JS / customizovaný Bootstrap 4 (nebo Reactstrap) / SPA (Single-Page-App)
P.S. React je !

Mým cílem je unikátní responzivní dobře použitelná webová stránka/aplikace vytvořená na míru zákazníkovi dle požadavků, kterou její návštěvník na první pohled rozezná od ostatních – žádné upravené šablony, které lze vidět na každé druhé stránce.

Backend:
Python 3 (Gunicorn, Django web framework, REST API založené na Django REST Framework), MySQL / PostgreSQL, PHP 7 (pro jednoduché weby)

Realizované projekty

Starší projekty (2013–16)